Signaleringskaart Ouderen

Hoe gaaf is het als je een product mag ontwikkelen dat is ontstaan door de ervaringen in de dagelijkse praktijk.

De ervaringen die ik kreeg in de dagelijkse praktijk is dat ouderen en/of hun omgeving de signalen van toename kwetsbaarheid te laat zien. Dit zorgt er voor dat kwaliteit van leven sneller afneemt en ouderen minder zelfstandig hun eigen leven kunnen leiden.

De ouderenzorg in de huisartsenpraktijk neemt een enorme vlucht, door de toename van de snelle vergrijzing, ouderen die langer thuis wonen en het afschalen van de verzorgingshuizen. Verder wordt er ook veel meer een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van de mens en de participatie in deze maatschappij.

Ik ben van mening dat deze zelfredzaamheid en participatie alleen volledig benut kan worden als de mens op de juiste manier voorgelicht wordt en de zorgverleners makkelijk te vinden zijn.

Bovenstaand inzicht heb ik kunnen vertalen in de Signaleringskaart Ouderen.

Duidelijk en voor iedereen toegankelijk ongeacht achtergrond en status. Met zeer veel dank aan Marieke Dooremalen, www.doormiddelvan.nl , die de fantastische vormgeving heeft gedaan.

Mijn wens is dat deze Signaleringskaart Ouderen bijdraagt aan betere voorlichting in het signaleren van kwetsbaarheid waardoor de oudere en/of naasten op het juiste moment zorg en ondersteuning inschakelen ter voorkoming van achteruitgang.


Download Signaleringskaart
Signaleringskaart

Wil je op de hoogte blijven van aanpassingen en aanvullingen op de signaleringskaart, laat dan je naam en emailadres hier achter.